cotton 2010
cotton / families / fashion

cotton 2010

,עונה שלישית של עבודה משותפת עם כותון, הולידה את הפרוייקט הזה הדרך הכי טובה להבין אותו, היא פשוט לבקר באתר של כותון http://www.cottonet.co.il .זאת הייתה חווית צילום מדהימה, ומרגשת .המצולמות הן לקוחות של כותון, כל מה שהייתי צריכה לעשות זה רק לאהוב אותן והשאר כבר קרה מעצמו Continue reading