Shmil’s cook book ספר הבישול של שמיל
food / personal work / published / special projects

Shmil’s cook book ספר הבישול של שמיל

.שניה לפני קו הסיום והנה עוד רגע יורד הספר של שמיל לעיצוב ולדפוס כמו שאי אפשר לקצר את זמן הבישול של הטשולנט, כך אי אפשר לקצר את זמן ההבשלה של ספר בישול מדובר בספר על המטבח היהודי מזרח אירופאי, יענו (בעיקר) פולני אנחנו עובדים כבר למעלה משנה על הצילומים לספר ואני נהינת מכל רגע שמיל … Continue reading