SHRAGA שרגא
food

SHRAGA שרגא

קולי נאלם ליבי נרגש, בא לשכונה בחור חדש ….הומה נפשי לקראת מפגש, בא לשכונה בחור חדש הוא יוצא לרחוב, מטייל הלוך ושוב .צעדו קליל כמנגינת חליל בעיקול הכביש נאספו אישה ואיש .להציץ בעיניו, בזיו שעל פניו בככר בקפה נאספו בנות הרבה .לחישה וחיוך כזה מתנוך לתנוך בחנות הבשר פה אחד נפל דבר .שקולו ערב וכל … Continue reading