personal work / Uncategorized

הגעת ליעד

הגעת ליעד זעק הוויז בחוסר טאקט עוד אנחנו מלווים את אברמיק לפני חמש שנים, בדרכו לחיים האחרים

אפשר לצחוק, ואפשר להזדעזע מהבוטות חסרת הטאקט של העולם הטכנולוגי

?היום אני שואלת את עצמי אם הוויז לא צדק, במשהו, ומה בכלל היה היעד

כי חמש שנים מאז שאברמיק עזב אותנו ואנחנו נוסעים באדיקות לבקר, פעם בשנה

והמסע הזה הופך כל שנה באופן מפתיע למסע שהוא כולו שמחה, אהבה ונתינה

?שמא זה היה היעד

 

העולה.jpgכל שנה רוחלה מכינה חוברת, מקבץ מכתביו האינסופיים שהשאיר אברמיק, וגם השנה איירה את החוברת באיוריה מהלכי הקסם

רוחלה מלאכים

איש  אחד היתחבר למחשב

וכותב וכותב וכותב .

ואיש אחד (אחר) מחובר

למחשב (אחר) ומתכנן ומחשב..

וכשעוברים, זה אצל זה, אינם

מיתחברים .

וחשבו וחיברו בין המחשבים . .

חגגו המחשבים.. טוב להם זה

עם זה . .   לפעמים מצייצים

שימחה, לפעמים, אפילו געגוע ..

והאנשים ממשיכים ועוברים,

זה אצל זה — ואינם

מיתחברים . . .

avramik 1

ביקור בקטופותי בבית לחם הגלילים – קטיף עצמי כל השנה

avramik 2avramik 3

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s