Khan Theatre / theatre and stage / תיאטרון החאן

The Imaginary Invalid החולה המדומה

תיאטרון החאן

.החולה המדומה / קומדיה מאת מולייר

The Imaginary Invalid (Le malade imaginaire) /  Molière

תרגום: נסים אלוני
בימוי: אודי בן משה
תפאורה: סבטלנה ברגר
תלבושות: דליה פן הלר
מוסיקה: עדי כהן
תאורה: רוני כהן

:משתתפים

,ארז שפריר, אריאל וולף, אבי פניני, איתי זבולון, ניר רון, עירית פשטן, תמר אלקן, כרמית מסילתי קפלן

יהויכין פרידלנדר, גאיה שליטא-כץ

//////////////////

(את החולה המדומה למדתי בבי”ס אצל מדאם אילן, שהייתה המורה לצרפתית (הנפלאה

…..וגם אמא שלי

אני זוכרת אותה מספרת בהתרגשות איך התמוטט מולייר ומת במהלך ההצגה, כאשר הוא בתפקיד ארגן, החולה המדומה ההיפוכונדר האומלל והנוגע ללב

 le poumon……le poumon……le poumon……אני זוכרת את המשפט שחוזר

(שמשמעותו הרֵאות (דקה ארבע ועשרים ושש שניות 4.26  בסרט

אפילו נבחנתי על זה לבגרות

אבל  בתיאטרון החאן וביוצריו עסקינן 

ולהלן התמונות

.כרגיל, קודם תמונות מחדר חזרות, ואח”כ מראן אחרון (או כמעט אחרון) בפני שההצגה עולה לפני קהל

malade_yaela-ilan_146malade_yaela-ilan_145malade_yaela-ilan_144malade_yaela-ilan_133malade_yaela-ilan_132malade_yaela-ilan_131malade_yaela-ilan_129malade_yaela-ilan_104malade_yaela-ilan_108malade_yaela-ilan_113_1malade_yaela-ilan_112malade_yaela-ilan_114malade_yaela-ilan_103malade_yaela-ilan_101Le Malade Imaginaire/Yael Ilanmalade_yaela-ilan_143malade_yaela-ilan_105malade_yaela-ilan_110malade_yaela-ilan_122malade_yaela-ilan_123malade_yaela-ilan_121malade_yaela-ilan_119malade_yaela-ilan_117

(דר דיאפוארוס, האב, על פי עלמא (בת 6 ו-3/4

malade_yaela-ilan_147malade_yaela-ilan_118malade_yaela-ilan_116malade_yaela-ilan_139malade_yaela-ilan_126malade_yaela-ilan_127malade_yaela-ilan_125malade_yaela-ilan_120malade_yaela-ilan_115malade_yaela-ilan_130malade_yaela-ilan_138malade_yaela-ilan_128malade_yaela-ilan_137malade_yaela-ilan_135malade_yaela-ilan_136

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s